Over Valk advies & bemiddeling

Ruimte om te ontwikkelen

Valk advies & bemiddeling biedt u de oplossing uw plannen waar te maken!

Als u plannen heeft op een bepaald perceel en/of binnen een bestaande woning of in bestaande bedrijfsgebouwen dan  heeft u in veel gevallen daarvoor toestemming van de gemeente nodig. Valk advies & bemiddeling biedt u die ruimte om u te ontwikkelen en uw plannen waar te maken! Als eigenaar en juridisch adviseur van Valk advies & bemiddeling kan ik u van advies dienen.

Voorbeelden zijn:

  • Het (planologisch) splitsen van een woning in twee zelfstandige woningen (woningsplitsing)
  • Het herbestemmen van een agrarische bedrijfswoning naar plattelandswoning (als het bedrijf nog in werking is) of een burgerwoning
  • Het bouwen van een Ruimte voor Ruimte woning
  • Het herbestemmen van een agrarisch bedrijf naar een niet-agrarisch bedrijf of woonbestemming
  • Het oprichten van een recreatiebedrijf zoals een camping of een Bed & Breakfast bij een (agrarische) woning
  • Het uitbreiden van een bedrijf of het veranderen van de bedrijfsactiviteiten
  • Het herbestemmen van een voormalig kantoorgebouw tot woningen voor studenten of arbeidsmigranten
  • Het realiseren van een mantelzorgwoning

Afhankelijk van de aard en omvang van uw plannen zal u een aanvraag omgevingsvergunning moeten indienen of een bestemmingsplan moeten laten opstellen inclusief diverse onderzoeksrapporten. Een hele uitdaging!

Waarom Valk advies & bemiddeling inschakelen?

Bij het realiseren van uw plannen krijgt maken met een groot scala aan regels en wetten van de overheid. Regels in verband met gebruik en de maximale bouwmogelijkheden op een locatie (ruimtelijke ordening) en diverse milieuaspecten (zoals bijvoorbeeld geluid, bodem, geur, luchtkwaliteit, archeologie). Voor veel mensen een doolhof, waarin zij snel de weg kwijt raken.

Doordat ik veel ervaring heb opgedaan bij diverse gemeenten en tevens uw plannen voorop zet ben ik in staat maatwerk te leveren aan u om uw plannen waar te maken. Eerlijk en kort bij de klant staand in dienst van u!

Valk advies & bemiddeling biedt u de ruimte die u nodig heeft om uw bedrijf, woning en/of perceel (verder) te ontwikkelen!

advertentie Valk advies en bemiddeling (juni 2017)

Neem vrijblijvend contact op
Of laat ons terugbellen