Plattelandswoning

Bewoning agrarische bedrijfswoning bij geen binding met veebedrijf

Als een agrarische bedrijfswoning wordt bewoond door iemand die geen binding (meer) heeft met een in werking zijnd veebedrijf dan is dit in strijd met het bestemmingsplan, ook al is dat de boer ‘in ruste’ die nog altijd in de bedrijfswoning woont maar zijn veebedrijf heeft verhuurd of verkocht aan een derde.

Plattelandswoning biedt oplossing

Niet alleen bent u in overtreding als u in een agrarische bedrijfswoning woont en niet werkt op het bijbehorende veebedrijf, u zet dit  veebedrijf ook ‘op slot’ qua verdere ontwikkelingsmogelijkheden. Dit komt omdat een burger qua geur beter beschermd moet worden tegen de geur van het ‘eigen’ bedrijf dan als de eigenaar in deze bedrijfswoning woont. U woont in de geurcontour (voorheen stankcirkel geheten) van het veebedrijf waar de bedrijfswoning voorheen bij hoorde. En dat mag niet zomaar.

Wet plattelandswoningen

Omdat door schaalvergroting dit probleem hand over hand toenam heeft de Tweede Kamer een aantal jaren gelden besloten een wet aan te nemen, kortweg de Wet plattelandswoningen. Door een speciale aanduiding ‘plattelandswoning’ op de agrarische bedrijfswoning en omliggend perceel te leggen in het bestemmingsplan en op de bijbehorende digitale verbeelding (bestemmingsplankaart) is het mogelijk de voormalige agrarische bedrijfswoning te (laten) bewonen door derden, die geen binding hebben met het agrarisch bedrijf. Ook het in werking zijnd veebedrijf zit niet langer ‘op slot’. Potentiële huurders weten, wanneer ze zo’n dergelijke aanduiding in het bestemmingsplan aantreffen, dat ze meer geuroverlast kunnen ondervinden. Wel moet het woon- en leefklimaat in orde zijn. Dit moet worden aangetoond door een luchtkwaliteitsonderzoek bij het aanpassen of wijzigen van het bestemmingsplan.

Wijziging bestemmingsplan noodzakelijk!

Om van een agrarische bedrijfswoning een plattelandswoning aan te passen dient het bestemmingsplan (en de bestemmingsplankaart) te worden aangepast en dient gewaarborgd te worden dat het woon- en leefklimaat voor de (toekomstige) bewoners afdoende is gewaarborgd.

Namens Valk advies & bemiddeling heb ik al meerdere omzettingen voor mensen geregeld. Vrijblijvend kan ik u hierover meer vertellen.

 

Neem vrijblijvend contact op
Of laat ons terugbellen