Bestemmingsplan Buitengebied deelgebied 2 in ontwikkeling!

05 februari 2018

De komende jaren wordt het bestemmingsplan voor het buitengebied van Someren in verschillende etappes vernieuwd. De gemeente wil dit zorgvuldig aanpakken en heeft om die reden het buitengebied verdeeld in 5 deelgebieden. Het bestemmingsplan “Buitengebied, Deelgebied 2” betreft een deel van het buitengebied van de gemeente Someren dat grofweg loopt van Someren-Heide naar Someren-Eind tot de zuidkant van Someren-Dorp. In een later stadium komen de andere deelgebieden aan de beurt.

In deze deelgebiedplannen wordt ingespeeld op de transformatie van het buitengebied waarin in een steeds grotere diversiteit aan functies aanwezig is. Op veel locaties blijkt dat ondernemers en burgers in het buitengebied gebouwd hebben in strijd met het bestemming en/of hun perceel anders gebruiken dan het bestemmingsplan qua bestemming (Wonen, Agrarisch, Recreatie, Bedrijf etc.) voorschrijft.

Deelgebied 2 Buitengebied Someren – actie gevraagd!

Op dit moment vinden de gesprekken plaats die het bureau Ordito namens de gemeente Someren voert met ondernemers en burgers in deelgebied 2 waar een strijdigheid met het bestemmingsplan is geconstateerd.

Tijd om actie te ondernemen, bijvoorbeeld door het (laten) wijzigen van het bestemmingsplan. Vaak is het zo dat als u van een agrarische bestemming naar een woonbestemming over gaat u een hoeveelheid overtollige bijgebouwen moet slopen (provinciaal beleid). Om daarom af te zien van een aanpassing van de bestemming, in de hoop de bestaande hoeveelheid bijgebouwen aan oppervlakte te behouden, is geen optie aangezien u dan nog in strijd met het bestemmingsplan handelt (burgerbewoning van een als agrarisch bestemde bedrijfswoning). De gemeente zal dan alsnog handhavend gaan optreden.

Ik kom graag met u in contact om te bezien wat uw mogelijkheden en plichten zijn. Het eerste overleg daarbij is vrijblijvend en kost u nog eens niets!

Bel gsm 06 – 524 1111 2, of vul anders het contactformulier in! 

Paul Valk