Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied deelgebied 2 ter inzage

15 juli 2019

Vanaf 12 juli 2019 ligt het bestemmingsplan ‘Buitengebied -deelgebied 2’ van de gemeente Someren ter inzage (8 weken in plaats van 6 i.v.m. de zomervakantieperiode), zie https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.0847.BP02018021-OW01/cs/178137.391/374273.759/22431.227161266786

of

https://www.someren.nl/bouwen/bestemmingsplannen/ontwerp.html 
#Trots dat ik aan een groot aantal deelplannen een bijdrage heb mogen leveren.

Vanaf dit najaar zal het bestemmingsplan Buitengebied voor Deelgebied 3 ter hand worden genomen te beginnen met de zogeheten keukentafelgesprekken tussen medewerkers van de gemeente en de eigenaren van percelen waar een strijdigheid met het bestemmingsplan is geconstateerd qua gebruik en/of qua bebouwing. Daarbij zal niet alleen gekeken worden óf de bestaande situatie alsnog gelegaliseerd kan worden (middels een wijziging van het bestemmingsplan) maar wordt ook (waar mogelijk) rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen/ met uw wensen.

Valk advies & ontwikkeling kan u hierbij helpen. Voor meer info bel 06-52411112 of stuur een e-mail naar info@valkadviesenbemiddeling.nl . Het eerste overleg is gratis en vrijblijvend van aard!

Paul Valk