Bestemmingsplan Buitengebied deelgebied 2 in afrondende fase – deelgebied 3 komt er aan!

17 april 2019

De komende jaren wordt het bestemmingsplan voor het buitengebied van Someren in verschillende etappes vernieuwd. De gemeente wil dit zorgvuldig aanpakken en heeft om die reden het buitengebied verdeeld in 5 deelgebieden. Het bestemmingsplan “Buitengebied, Deelgebied 2” betreft een deel van het buitengebied van de gemeente Someren dat grofweg loopt van Someren-Heide naar Someren-Eind tot de zuidkant van Someren-Dorp. In een later stadium komen de andere deelgebieden aan de beurt.

In deze deelgebiedplannen wordt ingespeeld op de transformatie van het buitengebied waarin in een steeds grotere diversiteit aan functies aanwezig is. Op veel locaties blijkt dat ondernemers en burgers in het buitengebied gebouwd hebben in strijd met het bestemming en/of hun perceel anders gebruiken dan het bestemmingsplan qua bestemming (Wonen, Agrarisch, Recreatie, Bedrijf etc.) voorschrijft.

Deelgebied 2 Buitengebied Someren in afrondende fase!

Op dit moment wordt door de gemeente Someren de laatste hand gelegd aan het ontwerp ‘bestemmingsplan Buitengebied S0meren – Deelgebied 2’. In het najaar zullen de eerste keukentafelgesprekken voor deelgebied 3 in gang worden gezet.

Ook voor deelgebied 3 geldt dat Valk advies & bemiddeling voor u klaar staat. In een eerst vrijblijvend en gratis vooroverleg kan ik u meer vertellen over de mogelijkheden en een indicatie van de kosten en van de procedure geven.

Dus voor meer info en/of een vrijblijvend:

Bel gsm 06 – 524 1111 2, of vul anders het contactformulier in! 

Paul Valk