Mooie opdrachten vervuld!

05 februari 2018

De afgelopen weken heb ik weer een aantal mooie opdrachten mogen afronden:

  • Het opstellen van een ruimtelijke toelichting voor het uitbreiden en wijzigen van een camping te Asten-Heusden
  • Het opstellen van een ruimtelijke toelichting en planregels voor het splitsen van een woonboerderij te Deurne
  • Het opstellen van een ruimtelijke toelichting en planregels voor een niet-agrarisch bedrijf in het buitengebied van Someren
  • Het opstellen van een ruimtelijke toelichting ten behoeve van een Ruimte voor Ruimte woning te Someren.

Verder zijn er diverse planning in ontwikkeling. Volop zaken in beweging dus!

Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn uw plannen te realiseren?  Schroom niet en bel voor een vrijblijvend/gratis overleg:

Gsm 06 – 524 1111 2

Paul Valk