Endotoxinebeleid te stringent-oproep aan gemeenteraad Someren voor oplossing

15 juli 2019

Een paar jaar geleden hebben de provincie, de GGD en gemeenten beleid ontwikkeld top het gebied va Endotoxine (onderdeel uitmakend van het door veehouderijen uitgestoten fijnstof uitgestoten waardoor mensen in de omgeving mogelijk meer last krijgen van aandoeningen aan de luchtwegen). Op zich is dat prijzenswaardig. Ook wordt daarbij rechten van veehouders beschermd. Één groep krijgt mijns inziens niet de aandacht die het verdient. De mensen in die groep vertegenwoordigen burgers die soms al tientallen jaren als burger in een woning wonen en de laatste tijd door gemeenten worden gewezen op het moeten wijzigen van het bestemmingsplan van een agrarische bestemming naar een burgerwoonbestemming. Door het (te) stringente endotoxinebeleid worden alle ontwikkelingen in de nabijheid van een veehouderij als nieuwe ontwikkeling gezien, óók als een voormalige agrarische bedrijfswoning moet worden omgezet naar de bestemming Wonen (en er geen enkele vierkante en/of kubieke meter bijkomt). Dit leidt er niet alleen toe dat een huis niet meer aantrekkelijk is voor een potentiële koper maar ook dat daardoor leegstand van het buitengebied toe zal nemen en de leefbaarheid van het buitengebied in het gedrang komt.

Aan de raad van de gemeente Someren heb ik de oproep gedaan het beleid aan te passen om in die situaties waar sprake is van het alleen wijzigen van de bestemming van de agrarische bedrijfswoning in de bestemming Wonen en waar aantoonbaar deze woning al meer dan 5 of 10 jaar de gebruiksfunctie van burgerwoning heeft als bestaande situatie te beschouwen in het kader van het endotoxinebeleid.

Let wel: niet alleen de gemeente Someren hanteert dit te stringente beleid en derhalve doe ik de oproep aan alle gemeenten en de provincie met als doel een oplossing te creëren voor dit (niet voorziene) probleem.