Voormalige agrarische bedrijfslocatie (Vab)

Agrarische bestemming opheffen

Door schaalvergroting in de agrarische sector (minder bedrijven maar per bedrijf groter) verliezen steeds meer agrarische percelen en bedrijfsgebouwen hun functie. Soms wenst de (stoppende) boer of veehouder daar als burger te blijven wonen, de andere keer wenst hij of een potentiële koper de opstallen te gebruiken voor een nieuw (niet-agrarisch) bedrijf. Deze tendens die sinds een aantal jaren sterk in opkomst is zal de komende tijd aanhouden.

Wat zijn de mogelijkheden?

Indien de (nieuwe) gebruiksfunctie niet overeen komt met de bestemming moet de bestemming worden aangepast via een nieuw bestemmingsplan of wijzigingsplan, dat laatste indien in het huidige bestemmingsplan buitengebied een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen).

Regels sloop / bijgebouwen

Indien een agrarische bestemming wordt gewijzigd in een andere bestemming, zoals de bestemming Wonen, dan verplicht de gemeente en/of de provincie vaak de sloop van overtollige bebouwing van bijgebouwen. Dit om verrommeling van het buitengebied te voorkomen en daardoor de kwaliteit ervan te verbeteren. Een deel van de oppervlakte aan bijgebouwen mag dan worden teruggebouwd. De exacte regels schelen per gemeente.

Sommige gemeenten stellen initiatiefnemers in de gelegenheid een slooplening af te sluiten (tegen lage rentekosten) of geven een sloopsubsidie. Vraag naar de mogelijkheden in uw gemeente!

let op! De gemeente dient voorafgaand aan de sloop op de hoogte te worden gebracht van uw sloopplannen. Dat kan middels het indienen van een sloopmelding. Indien u asbest verwijdert dient u dit aan te geven bij de gemeente en die geeft aan onder welke randvoorwaarden u kan gaan slopen.

Voor meer info of voor een vrijblijvend overleg kunt u mij bellen of het contactformulier invullen!

Neem vrijblijvend contact op
Of laat ons terugbellen