wijziging
bestemmingsplan

Opstellen en wijzigen bestem- mingsplan inclusief ruimtelijke onderbouwing of het eerst ...

Meer weten

aanvraag
omgevingsvergunning

Opstellen of indienen aanvraag omgevingsvergunning (ruimtelijke, milieu, bouwen, etc...)

Meer weten

Stelt u zich de vraag:
Voldoet u nog aan het bestemmingsplan en vergunning?

Net als bij uw verzekeringen is het ook voor uw woon- of bedrijfssituatie aan te bevelen regelmatig een check-up te laten uitvoeren naar de status van uw vergunningen en/of uw (bedrijfs)activiteiten nog overeen komen met het (nieuwe) bestemmingsplan.

Naast de bestemmingsplannen die initiatiefnemers aanleveren past ook de gemeente zelf regelmatig het bestemmingsplan aan voor een groter gebied zoals voor een bedrijventerrein, voor de bebouwde kom of voor het buitengebied. Dit kan voor uw bedrijf of voor u als burger vervelende gevolgen hebben zonder dat u dat in de gaten heeft. Een korte check kan hierover duidelijkheid bieden.

Stappen

Samen met u kan bekeken worden welke stappen ondernomen moeten worden. Dat kan door het indienen van een inspraak reactie tegen een voorontwerp van een bestemmingsplan (= minder formeel),  het indienen van een zienswijze (bezwaar) tegen een ontwerpbestemmingsplan of via het indienen van een nieuw bestemmingsplan of het aanvragen van een nieuwe omgevingsvergunning.

Daarbij is het verstandig om uw plannen voor de komende 5 tot 10 jaar mee te nemen in uw reactie naar de gemeente opdat u weer jaren vooruit kunt! Een bestemmingsplan hoeft pas binnen 10 jaar ten uitvoer zijn gebracht, tenzij dit in onderling overleg met de gemeente anders bepaald is.

Als eigenaar van Valk advies & bemiddeling kan ik u helpen de vergunningen-/bestemmingsplan check uit te voeren.  Voorkomen is beter dan genezen!

Bel me of vul het contactformulier in voor een vrijblijvend overleg bij u!

Meer weten

Bekijk onze
Blog

09 maart 2020

e-mailadres verandert!

Uiterlijk per 1 juni aanstaande verandert het e-mailadres van Valk advies & bemiddeling. In plaats…

15 juli 2019

Bezoekadres gewijzigd!

Per 4 maart jl. is het bezoekadres van Valk advies & bemiddeling (gevestigd aan de…

overons

Even voorstellen
Over Valk advies & bemiddeling

Valk advies & bemiddeling biedt u de oplossing uw plannen waar te maken!

Als u plannen heeft op een bepaald perceel en/of binnen een bestaande woning of in bestaande bedrijfsgebouwen dan heeft u in veel gevallen daarvoor toestemming van de gemeente nodig. Namens Valk advies & bemiddeling bied ik u die ruimte om uw woning of bedrijf (verder) te ontwikkelen en uw plannen waar te maken!

Lees meer